Predložak:JD-ja

Javno dobro

Ja, autor ovog djela, ovime predajem isto u javno vlasništvo. Ovo se odnosi na cijeli svijet.
U slučaju da pravni poredak to onemogućava,
dopuštam svakom pojedincu uporabu ovoga djela za bilo koju svrhu i bezuvjetno, osim ako to ne traži sâm zakon.