Turski jezik/Vježbe

Stranica sa vježbama sadrži po deset korisnih vježbi gramatike i uporabe jezika u svakodnevnom životu. Vježbe trebate ispisati i popuniti, te usporediti ih sa rješenjima. Vježbe su jednostavne, a bez njih bi učenje jezika bilo nemoguće. Treba ih raditi polako i s razumijevanjem. Sretno!

Vježba 1: Tanıştığıma memnun oldum! uredi

U prvoj lekciji smo se upoznali sa osnovama turskog jezika. Sada ih trebamo utvrditi, pa krenimo!

Vježba 1: Tanıştığıma memnun oldum!