Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Aluminij

Aluminium -aluminij, vrlo lagan metal srebrno-bijele boje koji se lako obrađuje i jedan je od glavnih metala koji se koriste u zrakoplovstvu. Dobar je vodič električne energije i visoko je otporan na koroziju.

Pojmovi vezani za " aluminium"

uredi
  • Aluminium aloy –aluminijska legura, čisti aluminij u koji se dodaje jedan ili više elemenata radi dobijanja željnih osobina.
  • Aluminium electrolytic capacitor –elektrolitički kondenzator koji koristi tanke aluminijske trake kao anode. Na njihovim površinama se formira oksidni film koji djeluje kao izolator . Aluminijske trake odvojene su slojevima upijajućeg papira zasićenog tekućim elektrolitom.
  • Aluminium oxide –spoj aluminija i kisik a velike tvrdoće, koristi se kao abraziv.
  • Aluminium paste –aluminijska pasta, sitne čestice aluminija pomiješane s nekim mazivim sredstvom. Koristi se za zaštitu od ultraljubičastog zračenja platnenih oplata zrakoplova.
  • Aluminium welding –zavarivanje aluminija i njegovih legura.
  • Aluminium wool –aluminijska vuna, sitne strugotine aluminija u obliku jastučića. Koristi se za čišćenje manjih naslaga korozije i sitnih ogrebotina na metalu.

Ostala značenja

uredi
  • Duraluminium –duraluminij, legura aluminija, bakra i magnezija koja se koristi u izradi zrakoplova.