Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Krilce

Upravljanje avionom oko uzdužne osi
Aileron -krilce, upravljačka (komandna) površina za upravljanje zrakoplovom oko uzdužne osi – u letu naginju zrakoplov na lijevu ili desnu stranu. Nalaze se na krajevima krila pričvršćeni na konstrukciju izlaznog brida (stražnjeg ruba). Radi što veće efikasnosti postavljaju se što bliže vrhovima krila. Na jednom krilu krilce se otklanja prema dolje stvarajući tako porast uzgona i podizanje krila. Istovremeno na drugom krilu otklon krilca je prema gore što smanjuje uzgon i krilo se spušta.

Pojmovi vezani za "Aileron"

uredi
Drugi jezici
Njemački Querruder
Francuski Aileron (aéronautique)
Ruski Элероны


 • Aileron angle –kut otklona krilca. Kut se smatra pozitivnim ako se krilce otkloni prema dolje od svojeg neutralnog položaja.
 • Aileron cable -čelično uže komande krilca.
 • Aileron control -komanda krilca.
 • Aileron deflection angle -kut otklona krilca.
 • Aileron displacement -otklon krilca.
 • Aileron droop -istovremeni otklon oba krilca na dolje.
 • Aileron hinge -okov kojima je krilce pričvršćeno za krilo.
 • Aileron push-pull rod -prijenosna šipka komande krilca.
 • Aileron servomotor -pomoćni motor za pokretanje krilaca.
 • Aileron spar -ramenjača krilca.
 • Aileron spring tab -opružni trimer krilaca.
 • Aileron station -udaljenost mjerena od korijena krilca uzdužno s ramenjačom krilca.
 • Aileron tab -trimer krilca.