Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/W/Krilo zrakoplova

Krilo zrakoplova
Winglet
Krilo zrakoplova je glavna aerodinamička površina zrakoplova na kojoj se stvara sila uzgona. Najvažniji je i najčešće najteži dio. O njegovoj konstrukciji i aerodinamičkim osobinama ovise i osobine cijelog zrakoplova.

Pojmovi vezani za "wing"

uredi
 • Wing area -površina krila, umnožak dužine krila i njegove širine.
 • Wing arrangement -raspored krila.
 • Wing aspect ratio -vitkost krila.
 • Wing attachment -veza, spoj krila.
 • Wing axis -os krila, linija krila.
 • Wing -body interference -međusobni utjecaj između krila i trupa zrakoplova.
 • Wing camber -krivina krila.
 • Wing center section -centroplan, centralni dio krila.
 • Wing chord- tetiva krila, zamišljena linija aeroprofila koja spaja njegov napadni i izlazni rub.
 • Wing covering -oplata krila.
 • Wing curvature -krivina krila.
 • Wing dihedral -
 • Wing drag -čeoni otpor krila.
 • Wing fairing -slivnik krila.
 • Wing fence -aerodinamička pregrada.
 • Wing fillet- aerodinamički oblikovan spoj korijena krila i trupa radi smanjivanja otpora i vrtloženja zračne struje.
 • Wing flap -zakrilce.
 • Wing framework -konstrukcija (kostur) krila.
 • Wing heavy -tendencija zrakoplova da mu je jedno krilo tijekom leta spušteno. Nepravilnost se otkalanja podešavanjem otklona komandi.
 • Wing incidence -konstrukcijski kut krila.
 • Wing jack -dizalica koja ima ležište za dizanje ispod krila.
 • Wing leading edge -napadni rub krila.
 • Winglet- Vrh krila, mala uzdignuta površina spojena na vanjski završetak krila zrakoplova, obično pod pravim ili oko pravog kuta na strukturu krila. Sprječava izjednačavanja tlakova na vrhu krila.
 • Wing lift -uzgon krila.
 • Wing loading- opterećenje krila raspoređeno na njegovoj površini uslijed djelovanja težine zrakoplova.
 • Wing mean aerodynamic chord -srednja aerodinamička tetiva.
 • Wing moment -moment krila.
 • Wing panel- poklopci na krilu pričvršćeni vijcima ili kopčama (vratašca) koja se u slučaju kontrole i prilaza raznim priključcima mogu brzo otvoriti i zatvoriti.
 • Wing pod -podkrilni nosač.
 • Wing profile- aeroprofil krila, bočni presjek krila.
 • Wing rib- krilno rebro, uzdužni dijelovi konstrukcije krila koji krilu daju oblik i prenose opterečenja na ramenjaču.
 • Wing root -korijen krila.
 • Wing skin -oplata krila.
 • Wing slide -klizanje zrakoplova na krilo.
 • Wing span – raspon krila, udaljenost od jednog vrha krila do vrha suprotnog krila.
 • Wing spar -ramenjača krila.
 • Wing structure -konstrukcija krila.
 • Wing surface -površina krila.
 • Wing -tail interference -međusobni utjecaj krila i repnih površina.
 • Wing tank -krilni spremnik.
 • Wing taper -suženje krila.
 • Wing thickness -debljina krila.
 • Wing -to fuselage fillet -slivnik krilo-trup.
 • Wing twist -vitoperenost krila.
 • Wing wake -vrtloženje na izlaznom rubu krila.
 • Wing wash-in -pozitivna vitoperenost krila.
 • Wing wash-out -negativna vitoperenost krila.

Ostala značenja

uredi
 • Annular wing -prstenasto krilo.
 • Backswept wing -krilo s pozitivnom strijelom.
 • Blowing wing -
 • Bottom wing -donje krilo.
 • Cantilever wing -slobodnonoseće krilo.
 • Composite wing -krilo mješovite konstrukcije.
 • Cranked wing -"M" krilo.
 • Crescent wing -krilo u obliku polumjeseca.
 • Cruciform wing -krilo u obliku križa.
 • Delta wing -delta-krilo, krilo u obliku trokuta.
 • Dihedral wing -
 • Finite wing -krilo konačnog raspona.
 • Fixed wing -nepokretno krilo.
 • Flying wing -zrakoplov tipa "leteće krilo".
 • Folding wing -krilo koje se može sklopiti.
 • Gull wing -"W" krilo.
 • Infinite-span wing -krilo beskonačnog raspona.
 • Laminar wing -krilo laminarnog profila.
 • Outboard wing -vanjsko krilo.
 • Parasol wing -krilo postavljeno iznad trupa.
 • Rectangular wing -pravokutno krilo.
 • Rotary wing -rotor.
 • Semicantilever wing -krilo ojačano vanjskim upornicama.
 • Stub wing -kratko krilo.
 • Suction wing -krilo s usisavanjem graničnog sloja radi sprječavanja odvajanje strujnica zraka s površine aeroprofila.
 • Swept wing -strijela-krilo.
 • Sweptback wing -krilo s pozitivnom strijelom.
 • Sweptforward wing -krilo s negativnom (obrnutoj) strijeli.
 • Tapered wing -krilo sa suženjem.
 • Twisted wing -vitopereno krilo.
 • Upper wing -gornje krilo kod dvokrilaca.
 • Warped wing -vitopereno krilo.
 • Wash-in wing -vitopereno krilo s pozitivnim kutom vitoperenja.
 • Wash-out wing -vitopereno krilo s negativnim kutom vitoperenja.
 
Wikipedija ima članak na temu: