Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Visinomjer

Visinomjer
Altimeter -visinomjer, aneroidni barometar sa skalom kalibriranom u fitima ili metrima iznad zadane početne vrijednosti tlaka. Visinomjer mjeri razliku tlakova između tlaka koji okružuje zrakoplov i zadanog početnog tlaka na instrumentu.
Obzirom na neravnine Zemljinog tla, razlikuju se apsolutna i relativna visina. Pod apsolutnom visinom leta podrazumijeva se vertikalno rastojanje između zrakoplova i površine mora (nadmorska visina), dok relativnu visinu predstavlja visina zrakoplova iznad terena preko kojeg leti.

Pojmovi vezani za "altimeter"

uredi
Drugi jezici
Njemački Altimeter
Francuski Altimètre
Ruski Альтиметр


  • Altimeter setting –podešavanje visinomjera na referentni tlak, ovisno koju visinu želimo očitavati. Visinomjer se može podesiti prema trenutnom tlaku zračne luke na kojoj se zrakoplov nalazi, srednjoj razini mora ili nekoj drugoj relativnoj vrijednosti (npr. standardna atmosfera).

Ostala značenja

uredi
  • Absolute altimeter –visinomjer za mjerenje stvarne visine leta.
  • Pressure altimeter –barometarski visinomjer.
  • Radar altimeter –radarski visinomjer.
  • Radio altimeter –radio-visinomjer. Princip rada radio visinomjera zasniva se na mjerenju vremena koje protekne od trenutka emitiranja do trenutka prijema zvučnih, radio ili radarskih signala koji putuju od zrakoplova prema tlu i obrnuto.
  • Recording altimeter –registrator visine leta.
  • Sensitive altimeter –osjetljiv visinomjer.