Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/A/Zračna luka

Airport zračna luka, prostor otvoren za javni zračni promet, a čine ju određena područja s operativnim površinama, objektima, uređajima, postrojenjima, instalacijama i opremom, namijenjenima za kretanje, uzlijetanje, slijetanje i boravak zrakoplova, te prihvat i otpremu zrakoplova, putnika, prtljage, robe, stvari i pošte.

Pojmovi vezani za "airport"

uredi
Drugi jezici
Njemački Flughafen
Francuski Aéroport
Ruski Аэропорт


  • Airport advisory area -područje u krugu od 10 milja oko nekog aerodroma bez kontrolnog tornja ili gdje on nije u upotrebi.
  • Airport elevation –najviša točka korištene uzletno-sletne staze mjerena u fitima (stopama) iznad nivoa mora.
  • Airport equipment –oprema u zračnoj luci je oprema koja služi za opsluživanje zrakoplova na zemlji. Tu spadaju: podmetači, zemaljski agregati (GPU), putničke stepenice, transportne trake, traktori, kolica za prtljagu, kolica za kontejnere i palete, utovarivač širokotrupnih zrakoplova, autobusi, traktori za izguravanje/vuču zrakoplova, rude za izguravanje/vuču zrakoplova, zračni starter, vozilo za pitku vodu, vozilo za čišćenje toaleta....
  • Airport/Facility Directory (A/FD) –publikacija od strane FAA koja sadrži informacije dostupne javnosti o svim zračnim lukama, aerodromima na vodenim površinama i heliodromima. Publikacija sadrži podatke o komunikacijama, navigaciji, posebnim informacijama i procedurama na nekom aerodromu.
  • Airport information desk –dio zračne like (ured bez osoblja) namijenjen pilotima za pripremu i planiranje leta i za ispunjavanje plana leta.
 
Svjetla na uzletno-sletnoj stazi
 
Oznake na USS
  • Airport lighting –različiti svjetlosni oblici instalirani na zračnoj luci u cilju pomoći pri navođenju zrakoplova. Oni uključuju:
-sustav prilaznih svjetla (ALS):
-sustav prilaznih svjetala koje se u nizu pale i gase u konfiguraciji za "ILS kategoriju I" (ALSF I);
-sustav prilaznih svjetala koje se u nizu pale i gase u konfiguraciji za "ILS kategoriju II" (ALSF II);
-pojednostavljeni, skraćeni sustav prilaznih svjetala koje se u nizu pale i gase (SSALF);
-pojednostavljeni, skraćeni sustav prilaznih svjetala u smjeru svjetala uzletno sletne staze-USS (SSALR);
-sustav prilaznih svjetala srednjeg intenziteta koje se u nizu pale i gase (MALSF);
-sustav prilaznih svjetala srednjeg intenziteta u smjeru svjetala USS (MALSR);
-svjetla navođenja na USS koja se u nizu pale i gase (LDIN);
-svjetla za poravnanje prema USS (RAIL);
-svjetla na uzletno-sletnoj stazi:
-svjetla zone dodira pri slijetanju;
-svjetla osi USS;
-svjetla praga USS;
-svjetla koja označavaju kraj USS (REIL);
-svjetla za vizualno poniranje pri prilazu na USS (VASI);
-svjetla ruba USS.
  • Airport marking aids –oznake na površini USS i rulnica koje označavaju određenu USS, njen početak, centralnu liniju i liniju čekanja (ulaska)
  • Airport taxi charts –aeronautička karta koja osigurava sigurni i efikasni protok prometa na zemlji nekog aerodroma.
  • Airport traffic area –zračni prostor u horizontalnom krugu od 5 milja nekog aerodroma s operativnim kontrolnim tornjem. Zračni prostor se proteže i iznad površine aerodroma ali ne preko 3.000 stopa visine.
 
Wikipedija ima članak na temu: