Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Uzletno-sletna staza

Uzletno-sletna staza
Svjetla na uzletno-sletnoj stazi
Runway –uzletno-sletna staza (pista)je površina namijenjena za uzlijetanje i slijetanje zrakoplova. Njena širina i dužina ovise o namjeni zračne luke i vrsti zrakoplova koji će na nju slijetati i uzlijetati. Obilježena je za dnevne i noćne uvjete letenja.

Pojmovi vezani za "runway"

uredi
  • Runway lightssvjetla uzletno-sletne staze.
  • Runway loading index –koeficjent opterečenja uzletno-sletne staze.
  • Runway localizerlokalajzer, dio sustava za instrumentalno slijetanje koji pokazuje odstupanje od indicirane srednje linije uzletno-sletne staze tijekom slijetanja.
  • Runway temperature –temperatura izmjerena na uzletno-sletnoj stazi na visini krila zrakoplova (relativno).
  • Runway threshold –prag uzletno-sletne staze.
  • Runway threshold lights –svjetla na pragu uzletno-sletne staze.
  • Runway visibility value –vidljivost uzduž uzletno-sletne staze.
  • Runway visual range –horizontalna vidljivost prilaznih svjetala.