Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Kuglica

Ball -kuglica.

Pojmovi vezani za "Ball"

uredi
 
Pod s kuglicama
  • Ball bearing -kuglični ležaj koji dobro podnosi bočna i uzdužna opterećenja.
  • Ball bearing assembly –sklop kugličnog ležaja koji čine: vanjsko i unutarnje užljebljeno kućište, kuglice i vanjski osigurač protiv ispadanja.
  • Ball check valve –jednosmjerni kuglični ventil s oprugom.
  • Ball joint –fleksibilni mehanički spoj dijelova u vrućim sekcijama motora koji rade pod učestalom promjenom temperature.
  • Ball mat –pod s kuglicama po kojima se pomiće teret (ili paleta).
  • Ball peen hammer –čekić kojem je jedna strana glave okrugla.