Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/V/Ventil

Glave ventila klipnog motora
Valve -ventil, može biti:
-sklop koji regulira, odnosno propušta tekućinu ili zrak u jednom smjeru..
-ventil klipnog motora koji otvara ili zatvara usisne i ispušne otvore na glavi cilindra.

Pojmovi vezani za "valve"

uredi
 • Valve adjustment –podešavanje ventila.
 • Valve clearance –zazor između poluge podizača i glave ventila.
 • Valve core –elastični opružni jednosmjerni ventil koji dopušta prolaz zraka u gumu kotača radi napuhavanja.
 • Valve duration –vrijeme u kojem je otvoren ventil kod klipnog motora a mjeri se u stupnjevima zaokreta radilice.
 • Valve face –gornji dio (glava) ventila na usisu ili ispuhu klipnog motora. Glava ventila ulazi u svoj utor potpuno zatvarajući usisni i/ili ispušni otvor.
 • Valve float –stanje rezonancije u kojem se poklapaju frekvencije otvaranja ventila i rada opruge ventila.
 • Valve guide –vodilica ventila, dio klipnog motora koji usmjerava (vodi) ventil točno u njegovo sjedište.
 • Valve lag –vrijednost u stupnjevima za koju se okrene radilica motora nakon dostizanja gornje ili donje mrtve točke i tijekom koje se otvaraju ili zatvaraju ispušni i usisni ventili.
 • Valve lift –točka do koje se ventil otvara djelovanjem bregaste osovine.
 • Valve overlap –preklapanje rada ventila, način povečavanja efikasnosti rada motora smanjivanjem tlaka ispušnih plinova pri izlasku iz cilindra pri čemu podtlak na ispuhu ubrzava usisavanje gorivne smjese.
 • Valve ports –otvori usisnih i ispušnih kanala u glavi cilindra kroz koje se usisava gorivna smjesa te nakon izgaranja plinovi izlaze iz cilindra. Otvore otvaraju ili zatvaraju ventili.
 • Valve radius gage –alat za mjerenje pravilnog radiusa između tijela ventila i njegove glave. Nepravilnosti u radijusu ukazuju na iskrivljenost tijela ventila.
 • Valve seat –pojačano ležište ventila izrađeno od bronze ili čelika.
 • Valve springs –spiralne čelične opruge ventila, koje vračaju ventil u prvobitni položaj.
 • Valve stem –dio ventila klipnog motora koji klizi kroz vodilicu točno u središtu promjera ventila i njegovog sjedišta.
 • Valve stretch –rastezanje ventila klipnog motora kao posljedica pregrijavanja.
 • Valve timing –odnos između okretanja radilice i vremena otvaranja i zatvaranja ventila.
 • Valve timing clearance –razmak između ventila i podizača s kojim se određuje vrijeme, tj. trenutak dolaska brijega na bregastoj osovini u najvišu točku. Namiještanjem ovog zazora određuje se vrijeme otvaranja i zatvaranja ventila.

Ostala značenja

uredi
 
Konusni ventil
 • Ball valve –kuglični ventil.
 • Bleeder valve –ventil za ispuštanje (drenažu).
 • Blow-off valve –sigurnosni ventil.
 • Butterfly valve –ventil s leptirom.
 • Bypass valve –ventil obilaznog voda.
 • Check valve –nepovratni ventil.
 • Conical seat valve –konusni ventil.
 • Control valve –ventil za podešavanje.
 • Cross-feed valve –ventil unakrsnog napajanja.
 • Defueling valve –ventil za ispuštanje goriva.
 • Discharge valve –ispusni ventil.
 • Distributing valve –razvodni ventil.
 • Drain valve – ventil za ispuštanje (drenažu).
 • Exhaust valve –ispušni ventil.
 • Filler valve –ventil za punjenje.
 • Float valve –ventil s plovkom.
 • Inlet valve –usisni, dovodni ventil.
 • Mixing valve –ventil preko kojega se postiže neka mješavina.
 • Needle valve –igličasti ventil.
 • Nonreturn valve –nepovratni ventil.
 • Out flow valve –ispusni ventil.
 • Pilot valve –razvodni ventil.
 • Plate valve –pločasti ventil.
 • Poppet valve –tanjurasti ventil.
 • Pressure-regulating valve –regulator tlaka, redukcijski ventil.
 • Pressure relief valve –ventil za rasterećenje nekog sustava.
 • Reducing valve –ventil za rasterećenje.
 • Refueling valve –ventil za punjenje gorivom.
 • Relief valve –ventil za rasterećenje.
 • Safety valve –sigurnosni ventil.
 • Selector valve –ventil za selektiranje.
 • Shut-off valve –ventil za prekidanje protoka.
 • Sleeve valve –klizni razvodni ventil.
 • Slide valve –klizni razvodni ventil.
 • Spill valve –prelivni ventil.
 • Spring valve –opružni ventil.
 • Suction valve –usisni ventil.
 • Three-way valve –tro-kraki ventil.