Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/B/Zračni balon

Balloon -zračni balon -(aerostat), zrakoplov lakši od zraka bez vlastitog pogona s nemogučnošću biranja smjera kretanja.

Pojmovi vezani za zračni balon

uredi
Drugi jezici
Njemački Ballon
Ruski Аэростат


  • Ceilling balloon –balon-sonda uz pomoć kojeg se određuju visine oblaka.
  • Expendable balloon –balon za jednokratnu uporabu.
  • Observation balloon -balon za potrebe osmatranja.
  • Parachute balloon –balon-sonda s padobranom.
  • Radar balloon –balon opremljen radarom.
  • Radar decoy balloon –balon-mamac, za zavaravanje radara.
  • Radiosonde balloon –balon radiosonda.