Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/P/Padobran

Parachute –padobran, kupola padobrana, iskakati s padobranom.

Pojmovi vezani za "parachute"

uredi
 
Okrugla kupola padobrana
 
Padobran sa spljoštenom kupolom
 
Sklopljeni kočni padobran
 • Parachute bag –torba s padobranom.
 • Parachute bomb –avio-bomba s kočnim padobranom.
 • Parachute brake –kočni padobran.
 • Parachute braked landingslijetanje s upotrebom kočnog padobrana.
 • Parachute canopy –kupola padobrana.
 • Parachute fabric –padobransko platno.
 • Parachute flare –svjetleća raketa s padobranom.
 • Parachute fragmentation bomb –rasprskavajuća avio-bomba s kočnim padobranom.
 • Parachute gore –sektor kupole padobrana.
 • Parachute harness –remeni padobrana.
 • Parachute landing –padobranski desant.
 • Parachute opening shock –udar pri otvaranju padobrana.
 • Parachute pack –torba s padobranom.
 • Parachute rip cord –uže za otvaranje padobrana.
 • Parachute seat –padobran na sjedalu.
 • Parachute shroud lines –užad padobrana.
 • Parachute vent – ventil kupole, otvor na kupoli padobrana.

Ostala značenja

uredi
 • Annular parachute –prstenasti padobran.
 • Assault parachute –desantni padobran.
 • Automatic opening parachute –padobran s automatskim otvaranjem.
 • Auxiliary parachute –rezervni padobran.
 • Back-pack parachute –leđni padobran.
 • Blank gore parachute –padobran s prorezom na kupoli.
 • Cargo parachute –teretni padobran.
 • Chest-pack parachute –grudni padobran.
 • Cloverleaf parachute –padobran s kupolom u obliku djeteline.
 • Developed parachute –otvoreni padobran.
 • Emergency parachute –rezervni padobran.
 • Extractor parachute –padobran za izvlačenje tereta.
 • Flat parachute –padobran sa spljoštenom kupolom.
 • Hem-rigged parachute –padobran s konopcima vezanim za donju ivicu kupole.
 • Landing parachute –kočni padobran za smanjivanje brzine nakon slijetanja.
 • Missle recovery parachute –padobran za prizemljivanje raketa.
 • Pilot parachute –inicijalni padobran za izvlačenje glavnog padobrana.
 • Quick-release parachute –padobran za brzo odbacivanje.
 • Ribbon parachute –trakasti padobran.
 • Ring-slot parachute –trakasti padobran s prstenastim otvorima.
 • Round parachute –okrugli padobran.
 • Seat-pack parachute –padobran na sjedalu.
 • Spinning canopy parachute –padobran s okretnom kupolom.
 • Tail parachute –repni padobran.
 • Unguided parachute –neupravljiv padobran.