Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Ekscentrična osovina

Cam –bregasta osovina,ekscentrična osovina ili ploča s ekscentrima kod koje ekscentar prenosi neko gibanje (npr. kružno u pravocrtno).
Bregasta osovina
Pretvaranje kružnog u pravocrtno gibanje

Pojmovi vezani za "Cam"

uredi
  • Cam dwel –hod bregaste osovine u stupnjevima.
  • Cam follower podizač ventila.
  • Cam lobe –brijeg, ekscentar na osovini.
  • Cam nose –vrh ekscentra.
  • Cam pawl –poseban zubac na osovini koji ne dozvoljava okretanje u suprotnom smjeru.
  • Cam plate –disk bregaste osovine na kojemu su zupci postavljeni u krug.
  • Cam ring –otvorena ploča bregaste osovine pokretana zupcima oko svoje osi.
  • Cams compensated –bregasta osovina koja ima po jedan ekscentar za svaki klip. Ekscentri su postavljeni u nejednakim intervalima radi kompenzacije odstupanja u gornjoj mrtvoj točki svakog klipa.
  • Camshaft bregasta osovina u klipnom motoru na kojoj ekscentri otvaraju ventile u određenim vremenskim razmacima, preko klackalica i poluga.