Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Konstrukcija

Construction uredi

Construction -konstrukcija, struktura zrakoplova.

Pojmovi vezani za "construction" uredi

 
Sačasta konstrukcija
 • All metal construction –konstrukcija zrakoplova isključivo od metala.
 • Composite construction –mješovit konstrukcija.
 • Fuselage construction –konstrukcija trupa.
 • Honeycomb construction –sačasta konstrukcija.
 • Light alloy construction –konstrukcija od lakih legura.
 • Load carrying construction –noseća, konstrukcija.
 • Monocoque construction -konstrukcija tipa ljuske.
 • Primary construction – osnovna konstrukcija.
 • Semimonocoque construction –konstrukcija poluljuskastog tipa.
 • Wooden construction –drvena konstrukcija.

Structural uredi

Structural –konstrukcijski, dio konstrukcije.

Pojmovi vezani za "structural" uredi

 • Structural damage –oštećenje na konstrukciji.
 • Structural drag –štetni otpor.
 • Structural element –element konstrukcije, sastavni dio konstrukcije.
 • Structural failure –pogreška, kvar na konstrukciji zrakoplova (npr. savijanje ili puknuće na mjestima opterećenja).
 • Structural framework –"kostur" zrakoplova, osnovna (bazna) konstrukcija zrakoplova (bez oplate).
 • Structural machine screws –vijak s dijelom tijela bez navoja. Taj dio na sebe prima opterečenja na tlak i vlak.
 • Structural member –dio konstrukcije zrakoplova koji nosi opterećenja.
 • Structural steelčelik za izradu dijelova zrakoplova koji trpe veća opterećenja.
 • Structural strength –čvrstoća konstrukcije.

Structure uredi

Structure –konstrukcija, "kostur" zrakoplova.

Pojmovi vezani za "structure" uredi

Ostala značenja uredi

 
"Kostur" trupa
 
Konstrukcija krila s jednom ramenjačom
 • Aircraft structure –"kostur" zrakoplova, osnovna (bazna) konstrukcija zrakoplova (bez oplate).
 • All-metal structure -zrakoplov s potpuno metalnom konstrukcijom.
 • All-wood structure –zrakoplov s potpuno drvenom konstrukcijom.
 • Bonded structure –ljepljena konstrukcija.
 • Composite structure –mješovita konstrukcija.
 • Fail-safe structure –konstrukcija koja ima malu mogućnost loma.
 • Fatigue resistant structure –konstrukcija s povećanom otpornosti na zamor materijala.
 • Floor structure –konstrukcija poda.
 • Flush-riveted structure -konstrukcija pričvršćena sa zakovicama koje imaju upuštenu glavu.
 • Fuselage structure –"kostur" trupa, osnovna (bazna) konstrukcija trupa (bez oplate).
 • Honeycomb-sandwich structure –konstrukcija s ispunom u obliku sača.
 • Light-alloy structure –konstrukcija izrađena od lakih legura.
 • Load-carrying structure –noseća konstrukcija.
 • Metal structure –metalna konstrukcija.
 • Monocoque structure –konstrukcija tipa ljuske.
 • Monospar structure –konstrukcija s jednom ramenjačom.
 • Primary structure –glavna noseća konstrukcija.
 • Riveted structure –konstrukcija pričvršćena sa zakovicama.
 • Sandwich structure –konstrukcija tipa "sendvič".
 • Secondary structure –pomoćna konstrukcija.
 • Semimonocoque structure –poluljuskasta konstrukcija.
 • Stressed-skin structure –konstrukcija s nosećom oplatom.
 • Wing structure –"kostur" krila, osnovna (bazna) konstrukcija krila (bez oplate).