Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Plafon leta

Ceiling –može značiti:
-plafon leta, maksimalna visina leta zrakoplova,
-visina baze oblaka iznad nekog terena.

Pojmovi vezani za "ceiling" uredi

  • Ceiling balloon –mali crni balon napunjen helijem kojim se određuje visina baze oblaka.
  • Ceiling light –posebni reflektor kojim se osvjetljavaju oblaci po noći radi određivanja njihove baze.

Ostala značenja uredi

  • Absolute ceiling –teoretski određena maksimalna visina leta.
  • Cloud ceiling –visina donje baze oblaka.
  • Low ceiling –niska naoblaka.
  • Single-engine ceiling –visina koja se može doseći s jednim motorom.