Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Pregled

Check -pregled, provjeriti.

Pojmovi vezani za "Check" uredi

  • Check flight –provjera zrakoplova tijekom leta, ispitivanje rada svih sustava, komandi leta i instrumenata.
  • Check list –lista provjere zrakoplova ili njegovih dijelova na zemlji ili tijekom leta. Lista je sačinjena prema unaprijed određenim pravilima u skladu s uputama proizvođača.
  • Check nut –matica male debljine koja služi kao osigurač protiv odvrtanja glavnoj matici.
  • Check valveventil koji propušta strujanje samo u jednom smjeru.
  • Checkpoint –navigacijska točka poznatih vizualnih ili elektronskih karakteristika na kojoj se provjerava pozicija zrakoplova.

Ostala značenja uredi

  • Functional check –provjera rada.
  • Ground check –provjera na zemlji.
  • Landing check –provjera prije slijetanja.
  • Leak check –provjera zaptivanja.
  • Preflight check –provjera prije uzlijetanja.