Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/E/Elektrostatika

Electrostatics –elektrostatika, područje fizike koje se bavi osobinama električnih naboja.

Pojmovi vezani za "electrostatics" uredi

  • Electrostatic charge –električki naboj nekog tijela prouzrokovan akomuliranjem elektrona ili njhovog manjka.
  • Electrostatic deflection control –način kontroliranja položaja elektronske zrake unutar katodne cijevi.
  • Electrostatic energy –energija elektrostatskog polja, koristi se kod kondenzatora.
  • Electrostatic field –elektrostatsko polje stvoreno električnim nabojem.
  • Electrostatic stress –električna sila izazvana nakupljanjem električnog naboja, koja pokušava proći kroz izolator.