Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/C/Kabina

Cabin -kabina, može biti:
-putnička kabina, dio zrakoplova namijenjen za smještaj putnika (kod teretnih aviona u taj dio smješta se teret).
-pilotska kabina, dio zrakoplova predviđen za smještaj pilota, kopilota, komandi leta i instrumenata.
Putnička kabina
Pilotska kabina

Pojmovi vezani za "cabin" uredi

 • Cabin air discharge valveventil preko kojeg se ispušta zrak iz kabine.
 • Cabin altitude –relativna visina na kojoj se nalazi hermetička kabina, izražena preko tlaka.
 • Cabin altitude indicatorvisinomjer koji prikazuje relativnu visinu kabine.
 • Cabin altitude selector –birač visine kabine.
 • Cabin attendance –kabinsko osoblje.
 • Cabin decompression –pad tlaka u kabini.
 • Cabin differential pressure –diferencijalni tlak kabine, razlika tlakova u kabini i izvan nje; ograničenje mu je maksimalna čvrstoća strukture zrakoplova.
 • Cabin dump system –sustav za ispuštanje zraka iz kabine.
 • Cabin heating –sustav za grijanje kabine.
 • Cabin lining –obloge na zidovima kabine.
 • Cabin partition –pregrada kabine.
 • Cabin pressure bulkhead -nepropusna pregrada kabine.
 • Cabin pressure safety valve –sigurnosni ventil koji sprječava ekstremne promjene tlakova u kabini.
 • Cabin pressure warning light –svjetla upozorenja za tlak u kabini.
 • Cabin rate of climb indicatorvariometar visine kabine.
 • Cabin rate of change selector –birač brzine promjene tlaka u kabini.
 • Cabin supercharger -mehanička zračna pumpa koja osigurava zrak za tlačenje kabine.