Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Gorivo

Fuel –gorivo, u gorivo ubrajamo sve tvari koje sagorijevanjem daju toplinu.

Pojmovi vezani za "Fuel"

uredi
 
Rezervoari goriva (plavo) na Falconu 900
 • Fuel-air mixture -smjesa goriva i zraka.
 • Fuel-air mixture ratio -težinski omjer goriva i zraka u smjesi (17:1 znači 17 kg zraka prema 1 kg goriva).
 • Fuel atomization -raspršivanje goriva.
 • Fuel boost pump -"buster" pumpa, dodatna električna pumpa u rezervoaru za gorivo koja radi samo u određenim režimima rada motora.
 • Fuel capacity -zapremina spremnika za gorivo.
 • Fuel cell -odjeljak spremnika za gorivo.
 • Fuel cock -slavina za gorivo.
 • Fuel consuption -potrošnja goriva u jedinici vremena.
 • Fuel contencs gauge -pokazivač količine goriva.
 • Fuel control unit -uređaj za kontrolu protoka potrebne količine goriva kod mlaznih motora.
 • Fuel cutoff -prekid dovoda goriva.
 • Fuel discharge -pražnjenje (otakanje) goriva.
 • Fuel dump system -sustav za izbacivanje goriva, sustav preko kojega se nad unaprijed određenom području može izbaciti gorivo kako bi se smanjila težina ako je zrakoplov pretežak za slijetanje.
 • Fuel enrichment system -sustav za obogaćivanje smjese zrak-gorivo dodavanjem goriva u smjesu.
 • Fuel evaporation ice -led koji se stvara na usisniku klipnih motora pri nižim temperaturama a uslijed isparivanja raspršenog goriva.
 • Fuel feed -dovod goriva.
 • Fuel filler -otvor za punjenje goriva.
 • Fuel flow -protok goriva mjeren u kilogramima po satu.
 • Fuel flowmeter -instrument protoka / potrošnje goriva, instrument u kabini pilota koji pokazuje protok i potrošnju goriva.
 • Fuel flow rate -protok goriva.
 • Fuel flow transmitter -davač protoka goriva.
 • Fuel gauge -pokazivač količine goriva.
 • Fuel grade -klasifikacija avio-goriva po njegovim osobinama detonacije.
 • Fuel heater -grijač goriva, uređaj u obliku radijatora koji može grijati gorivo.
 • Fuel injection system -sustav kontrole goriva na nekim klipnim motorima u kojima se stalna količina goriva vodi kroz "injektorske sapnice" u glavama cilindra neposredno iza usisnih ventila.
 • Fuel jettison -ispuštanje goriva u slučaju opasnosti.
 • Fuel line -sustav cijevi za gorivo.
 • Fuel load -težina goriva u rezervoarima zrakoplova kao dio njegove ukupne težine.
 
Dopuna goriva u B-2 Spirit tijekom leta
 • Fuel manifold -sustav cijevi za gorivo.
 • Fuel metering device -uređaj (poput rasplinjača) koji mješa gorivo u određenom omjeru sa zrakom prije ulaska u motor.
 • Fuel nozzle- gorivna sapnica, dio koji raspršuje i usmjerava gorivo prema komorama izgaranja.
*Fuel nozzle ferrule -umetak na usmjerivačima na komorama izgarnja u koje se postavljaju gorivne mlaznice.
 • Fuel oil cooler -izmjenjivač topline koji radnu toplinu ulja prenosi na gorivočime se hladi ulje. Uređaj nalikuje na radiator kroz koji prolazi gorivo a oko njega nalazi se zagrijano ulje.
 • Fuel pressure gage -mjerač tlaka goriva koji se provodi do rasplinjača motora.
 • Fuel pressure warning light -signalno svjetlo koje ukazuje na pad tlaka goriva.
 • Fuel pump- pumpa za gorivo, osnovna gorivna pumpa za dovod goriva motoru.
 • Fuel servicing truck -auto-cisternaza punjenje goriva u zrakoplov.
 • Fuel shut-off valve -ventil na sustavu za gorivo preko kojeg se može trenutno prekinuti dovod goriva u motor.
 • Fuel strainer -filter goriva.
 • Fuel system -gorivni sustav zrakoplova, cijevi, filteri, pumpe, ventili i rezervoari.
 • Fuel tank vent -prelivni ventil na rezervoaru, za odvod gorivnih para. U slučaju punog rezervoara i visoke vanjske temperature gorivo se širi i izlazi kroz te ventile.

Ostala značenja

uredi
 • Refuelling -dopunjavanje goriva. Neki vojni zrakoplovi opremljeni su sustavom za dopunu goriva u letu. Avion-cisterna se preko crijeva i odgovarajućeg priključka spaja sa zrakoplovom i tijekom leta mu dopunjava gorivo.
 
Wikipedija ima članak na temu: