Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Okvir

Frame –okvir, konstrukcija zrakoplova.

Pojmovi vezani za "frame" uredi

Ostala značenja uredi

  • Attachment frame –okvir za pričvršćivanje.
  • Fuselage frame –struktura trupa.
  • Heavy frame ojačani okvir.
  • Main frame –glavni okvir
  • Window frame –okvir prozora.