Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/G/Gi


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi G

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ga - Ge - Gi - Gl - Go - Gr - Gu

GigUredi

  • Gigahertz –frekvencija od 1 milijarde hertza.

GilUredi

  • Gill –"škrga", pokretni poklopac.
  • Gill-type cowl flap –pokretni poklopac na horizontalno postavljenim klipnim motorima koji regulira protok zraka oko motora u svrhu hlađenja.

GimUredi

  • Gimbal
-kardanski zglob,
-okvir u kojem se vrti žiroskop. Okvir omogućuje žiroskopu stabilnu os vrtnje dok se okvir pokreće.
  • Gimbal frame (ring) –kardanski prsten žiroskopa.

GirUredi

  • Girder –nosač, greda.
  • Giro –autožir, žiroplan.