Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/G/Gr


Knjiga pojmova u zrakoplovstvu - pojmovi G

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z


Ga - Ge - Gi - Gl - Go - Gr - Gu


 • Graduation –podjela neke skale.
 • Grain boundary –zrnata površina.
 • Graphite grease –grafitna mast.
 • Grapnel –kuka.
 • Graphite –grafit; mekani oblik čistog ugljika koji ima podmazive osobine i koristi se za suho podmazivanje.
 • Grass field –letilište s travnatom površinom.
 • Grass strip –travnata uzletno-sletna staza..
 • Gravitacional acceleration -ubrzanje nekog tijela pri slobodnom padu (9,8 m/s2).
 • Grease –sredstvo za podmazivanje.
 • Grease retainer –zaptivka za mast.
 • Grease seal ring –brtva u obliku prstena koja sprječava izlazak masti iz ležaja.
 • Green run –prvo pokretanje novog ili obnovljenog motora.
 • Greenwich mean time (GMT) –"Zulu vrijeme", vrijeme mjereno po nultom meridijanu koji prolazi kroz London.
 • Grid
-mreža.
-elektroda u vakuumskoj cijevi na koju djeluje neki signal.
-okvir ploča u olovnim baterijama izrađen od olova i antimona na koju se postavlja olovni peroksid.
 • Grid deviation –devijacija magnetnog kompasa.
 • Grommet –mali prstenasti umeci koji osiguravaju neometan prolaz drugog dijela kroz njih.
 • Grooved surface –udubljenja u materijalu nastala stalnim udarima materijala u dodiru.
 • Gross thrust –statički potisak motora.
 • Gross weight –ukupna težina zrakoplova s teretom.
 • Groundswinging –kompenzacija kompasa na zemlji.