Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Ručica

Handle –ručica, drška, upravljati.

Pojmovi vezani za "handle" uredi

Ostala značenja uredi

  • Canopy jettison handle –ručica za odbacivanje poklopca kabine.
  • Canopy latch handle –ručica zabravljivanja pilotske kabine.
  • Control handle –ručica komande.
  • Drag chute handle –ručica za izbacivanje padobrana za kočenje.
  • Inertia reel handle –ručica za pritezanje pojaseva za vezivanje.
  • Landing gear handle –ručica komande stajnog trapa.
  • Landing gear emergency release handle –ručica za izvlačenje podvozja u slučaju opasnosti.
  • Parking brake handle –ručica kočnice za parkiranje.
  • Pedal adjustment handle –ručica kojom se može podesiti položaj pedala.
  • Wing flaps handle –ručica komande zakrilaca.