Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/H/Ručni

Hand –ručni, kazaljka.

Pojmovi vezani za "hand"

uredi
  • Hand-book –priručnik u kojem je opisani i definirani neki postupak. (Priručnik za održavanje zrakoplova, Priručnik za održavanje motora, Letačko-operativni priručnik).
  • Hand control ručna komanda.
  • Handgrip –ručica.
  • Hand inertia starter –inercijalni starter na klipnim motorima na kojem se početni okretni moment postiže ručno, preko poluge.
  • Hand off stability –stabilnost zrakoplova s puštenim komandama.
  • Hand operation -ručni pogon.
  • Hand pump –ručna pumpa obično klipne izrade.
  • Hand tools ručni alat, naziv za sve alate koji se ručno koriste na zrakoplovu.