Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/M/Moment

Moment –moment, vektorska fizikalna veličina kojom se u mehanici opisuje rotacija, odnosno kaže se da rotaciju vrši moment sile ili kraće moment. Može se reći i da je moment djelovanje sile na nekom kraku. Moment se uvijek odnosi na neku točku ili os oko koje se vrši rotacija.

Pojmovi vezani za "moment" uredi

 • Moment arm –krak sile, udaljenost od uporišta do točke primjene sile.
 • Moment index -moment podijeljen s nekom konstantom u svrhu pojednostavljenja proračuna ravnoteže zrakoplova eliminacijom velikih brojeva. S time se smanjuje mogućnost pogreške.
 • Moment index envelope –grafički prikaz prednje i zadnje granične točke centra težišta (CT) zrakoplova. Ako se horizontalna linija koja predstavlja težinu zrakoplova i vertikalna linija koja predstavlja ukupni momentni index sijeku unutar zadanog područja na prikazu, težina zrakoplova i njegov balans je unutar dozvoljenih granica.
 • Moment of flexure –moment savijanja.
 • Moment of ignition –moment paljenja.
 • Moment of inertia –moment inercije. Veličina koja karakterizira inerciju (tromost) tijela pri okretanju oko neke osi. To je omjer između momenta koji djeluje na os rotacije i kutnog ubrzanjakoje on izaziva.
 • Moment weight number –identifikacijska oznaka koja pokazuje izmjerene vrijednosti težine i položaja centra težišta. Primjenjuje se na rotirajućem aeroprofilu u cilju postizanja ravnoteže.

Ostala značenja uredi

 • Bending moment –moment savijanja.
 • Diving moment –moment obrušavanja.
 • Flap hinge moment –moment na šarkama zakrilaca.
 • Force moment –moment sile.
 • Gyroscopic momentžiroskopski moment.
 • Heeling moment –moment naginjanja.
 • Inertia moment –moment inercije.
 • Longitudinal moment –uzdužni moment, moment propinjanja.
 • Pitching moment –moment propinjanja.
 • Roling moment –moment naginjanja.
 • Restoring moment –moment uravnoteženja.
 • Static moment –statički moment.
 • Yawing moment –moment skretanja.