Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/I/Izolacija

Insulation –izolacija, materijal koji služi kao izolacija od grijanja ili prijenosa električne struje.

Pojmovi vezani za ""insulation"

uredi
  • Insulation blanket -sloj vatro-otpornog materijala u oblogama mlaznika turbinskih motora, koji služi kao zaštita od pregrijavanja cijevi.
  • Insulation grip –metalni rukavac presvučen plastikom koji služi za držanje izolacije na električnim žicama.
  • Insulation packing –izolacijska ispuna.
  • Insulation plate –izolacijska ploča.
  • Insulation resistance –električni otpor izolatora koji razdvaja dva vodiča.

Ostala značenja

uredi
  • Cabin insulation –zvučna ili toplinska izolacija kabine.
  • Heat insulation –toplotna izolacija.
  • Thermal insulation –toplotna izolacija.