Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/K

Kratica Značenje kratice Prijevod
K
Kilo sricanje slova K u međunarodnom radiotelefonskom prometu
kHz
Kilohertz kiloherc
KEAS
Knots Equivalent Airspeed ekvivalentna brzina izražena u čvorovima
KIAS
Knots Indicated Airspeed indicirana brzina izražena u čvorovima
KMH
Kilometers per Hour kilometara na sat
KTAS
Knots True Airspeed
KV
Kilovolts kilovolti
KVA
Kilovolt-Amps kilovolt amperi
KVAR
Kilovolt-Amps Reactive