Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu

Popis kratica koje se koriste u zrakoplovstvu po abecednom redu:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z