Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/U

Kratica Značenje kratice Prijevod
U
Uniform sricanje slova U u međunarodnom radiotelefonskom prometu
UA Pilot Report (PIREP)
UAC Upper Air Control kontrola letenja za gornji zračni prostor
UAR Upper Air Route gornji zračni put
UARS Unmanned Air Reconnaissance System bespilotni sustav za izviđanje iz zračnog prostora
UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
UAV Unmanned Air Vehicle bespilotna letelica
UBE Ultra Bypass Engine ultra dvo-protočni motor
UBR Utility Bus Relay)
UDA Upper Advisory Service Area oblast savjetodavnih usluga za gornje zračne putove
UDF Unducted Fan (Engine) prop-ventilatorski (motor)
UER Unscheduled Engine Removal neplanirana zamjena motora
UF Under Frequency)
UFET Unipolar Field Effect Transistor)
UHB Ultra-High Bypass (Engine) ultravisoka dvoprotočnost motora
UHF Ultra-High Frequency ultravisoka učestalost
UIR Upper Flight Information Region oblast informacija za gornji zračni prostor
UJT Unijunction Transistor)
UK United Kingdom)
UL Unlimited neograničeno
ULD Underwater Locating Device uređaj za otkrivanje mjesta udesa koji radi i pod vodom
ULD Unit Load Device robni kontejner (standardni)
UN United Nations)
UNICOM Universal Communications)
UPR Upper gornji
URET User Request Evaluation Tool)
USAF United States Air Force ratno zrakoplovstvo SAD
USB Upper Sideband gornji bočni opseg
USUA United States Ultralight Association)
UTC Coordinated Universal Time univerzalno vrijeme
UUA Urgent pilot report (message identifier) )
UV Under Voltage)