Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/W

Kratica Značenje kratice Prijevod
W
Whiskey sricanje slova W u međunarodnom radiotelefonskom prometu
W
Watt Vat
W
Weight težina
W
West zapad
W
Wide, Width širok; širina
W
Wireless bežični
WA
AIRMET Meteorološke informacije za pilote
WAAS
Wide-Area Augmentation System
WAC
World Aeronautical Charts svjetska aeronautička karta
WARN
Warning upozorenje, uzbuna; signal, znak upozorenja
WCA
Wind Correction Angle kut korekcije leta zbog utjecaja vjetra
WCMI
Wind Corrected Munitions Dispenser
WCP
Weather Radar Control Panel upravljačka ploča meteorološkog radara
WD
Wind Direction angle pravac vjetra
WEA
Weather vrijeme (meteorološko)
WFO
Weather Forecast Office odjel vremenske prognoze
WILCO
Will Comply razumijem, potvrđujem i ispunjavam (u radio-prometu)
WMO
World Meteorological Organization Svjetska meteorološka organizacija
WMS
Wide-area Master Station
WMSC
national Weather Message Switching Center nacionalni centar za razmjenu meteoroloških poruka
WO, W/O
Washout metod smanjenja postavnog kuta krila prema vrhu
WP
WayPoint orijentir
WRS
Wide-area ground Reference Station
WS
SIGMET meteorološki izvještaj od posebnog značaja
WS
Wind Speed brzina vjetra
WSFO
Weather Service Forecast Office odjel vremenske prognoze
WSO
Weapons Systems Operator operator naoružanja
WSO
Weather Service Office odjel meteorološke službe
WST
Corrective SIGMET
WT
Weight težina
WTG
Waiting čekanje
W/V
Wind Vector
WW
Severe Weather Watch
WW
Wheel gondola stajnog trapa
WX, WX
Weather vrijeme, meteorološki uvjeti
WXR
Weather Radar meteorološki radar