Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/Kratice u zrakoplovstvu/X

Kratica Značenje kratice Prijevod
X
X-ray sricanje slova X u međunarodnom radiotelefonskom prometu
X
completely destroyed potpuno uništen(o)
X
crossing prijelaz; raskrižje
X
exchange razmjena; telefonska centrala; saobraćaj na sredstvima veze
X
experimental opitni; eksperimentalan
XB
experimental bomber eksperimentalni bombarder
XC
experimental cargo aircraft eksperimentalni teretni zrakoplov
XCVR
Transceiver primopredajnik
XDCR
Transducer primopredajnik; pretvarač
XFMR
Transformer transformator, pretvarač
XFR
Transfer prijenos
XIM
X-Ray Inspection Module modul za pregled rendgenskim zracima
XMIT
Transmit emitirati, predati (preko radija)
XMOS
High Speed Metal Oxide Silicon semiconductor
XMTR
Transmitter predajnik, odašiljač
XPDR
Transponder transponder, odašiljač automatskog sistema raspoznavanja
Xs
atmospherics atmosferski uvjeti, atmosferilije; atmosferske smetnje (radio)
XTK
Cross-Track
XTK DEV
Cross Track Deviation
Xtry
extraordinary vanredan, izvanredan
X/W
Crosswind bočni vjetar