Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/N/Buka

Noise –buka; radio smetnje.

Pojmovi vezani za "noise"Uredi

  • Noise killer –prigušivač.
  • Noise level –nivo buke.
  • Noise limiter –ograničivač smetnji.
  • Noisse supressor –prigušivač buke, mehanički usmjerivači na mlazniku mlaznog motora koji smanjuju miješenje zraka mlazne struje iz motora i one oko motora s čime se postiže smanjenje intenziteta buke.

Ostala značenjaUredi

  • Cabin noise –buka u kabini.
  • Engine noise –buka motora.