Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/N/Neutralan

Neutral -neutralan, neutralni položaj.

Pojmovi vezani za "neutral" Uredi

  • Neutral axis –zamišljena linija nanekom dijelu strukture oko koje su sve sile u neutralnom položaju.
  • Neutral flame –plamen s optimalnim omjerom acetilena i kisika koji se koristi u acetilenskom varenju.
  • Neutral line –način savijanja metala kod kojeg jedan njegov dio ostaje nepromijenjen.
  • Neutral position –neutralni položaj.
  • Neutral static stability –neutralna statička stabilnost, osobina zrakoplova da se nakon promjene položaja ne vraća u prvobitni, nego ostaje u promijenjenom položaju.