Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Brzina

Brzina - omjer prijeđenog puta u promatranom vremenu:


gdje je intenzitet vektora pomaka, a je vrijeme.

Pojmovi vezani za brzinu

uredi
 • Speed brakes -vidi Air brake
 • Speed indicator -brzinomjer.
 • Speed of light -brzina svjetlosti, 299.792,5 km/h.
 • Speed of sound -brzina zvuka, brzina kojom se šire zvučni valovi. Na nivou mora, pri uvjetima Standardne atmosfere iznosi 340 m/s.
 • Speed range -opseg brzina.
 • Speed rated engine -izraz za plinsku turbinu čiji je potisak siguran za određenu brzinu vrtnje.
 • Speed sensitive switch -sekventni, automatski prekidač koji pomoću letećih utega koji se vrte uslijed prijenosa vrtnje sa sklopa zupčanika, zatvara električni krug kod pokretanja motora.

Ostala značenja

uredi
 • Actual speed -stvarna brzina.
 • Average speed -prosječna brzina.
 • Best climb speed -optimalna brzina penjanja zrakoplova.
 • Clean stalling speed -kritična brzina s uvučenim podvozjem i zakrilcima.
 • Climb speed -brzina penjanja.
 • Cruising speed -brzina krstarenja.
 • Diving speed -brzina obrušavanja.
 • Economical speed -ekonomska brzina.
 • Estimated speed -predviđena brzina.
 • Gear-down speed -brzina leta s izvučenim podvozjem.
 • Gliding speed -brzina "planiranja".
 • Ground speed -brzina u odnosu na zemlju.
 • Indicated speed -brzina očitana na pokazivaču.
 • Landing speed -brzina slijetanja.
 • Level-flight speed -brzina u horizontalnom letu.
 • Lift-off speed -brzina u trenutku uzlijetanja (odvajanja kotača od uzletno-sletne staze).
 • Limit speed -granična brzina.
 • Maximum speed -maksimalna brzina.
 • Minimum speed -minimalna brzina.
 • Operating speed -brzina krstarenja.
 • Placard speed -maksimalna dozvoljena brzina.
 • Prior-to-flare speed -brzina leta neposredno prije izravnavanja zrakoplova.
 • Recovery speed -brzina "vađenja" zrakoplova iz neke neželjene situacije.
 • Rough-air speed -brzina leta kroz nemirnu atmosferu.
 • Slipping speed -brzina klizanja.
 • Sonic speed -brzina zvuka.
 • Sound speed -brzina zvuka.
 • Stalling speed -kritična brzina, nakon koje dolazi do naglog pada uzgona.
 • Subsonic speed -brzina ispod brzine zvuka.
 • Supersonic speed -brzine iznad brzine zvuka.
 • Take-off speed -brzina tijekom uzlijetanja.
 • Unstick speed -brzina u trenutku uzlijetanja (odvajanja kotača od uzletno-sletne staze).
 • Vertical speed -vertikalna brzina.