Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/R/Prijemnik

Receiver –prijemnik.

Pojmovi vezani za "receiver"Uredi

Ostala značenjaUredi

  • Compass receiver –prijemnik radio kompasa.
  • Emergency receiver –prijemnik u slučaju opasnosti.
  • Glide-path receiver –prijemnik pravca poniranja zrakoplova.
  • Homing receiver –prijemnik sustava samo-navođenja.
  • Localizer receiver –prijemnik snopa pravca.
  • Marker beacon receiver –prijemnik radio-fara.
  • Omnirange receiver –prijemnik svesmjernog radio-fara.
  • Radar receiver –prijemnik radara.
  • Radar warning receiver –prijemnik za uređaje koji upozoravaju na ozračenost radarom.