Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Birač

Selector –birač.

Pojmovi vezani za "selector" uredi

 • Selector switch –prekidač s više polova koji zamjenjuje nekoliko zasebnih prekidača a koristi se za spajanje nekog vodiča na jedan ili više drugih vodiča.
 • Selector valvehidraulički ventil za kontrolu smjera djelovanja tlaka za pomicanje hidrauličkog pokretača.

Ostala značenja uredi

 • Band selector –birač opsega.
 • Channel selector –birač kanala.
 • Course selector –birač pravca leta (kursa).
 • Function selector –birač vrste (režima) rada
 • Heading selector –birač pravca leta (kursa).
 • Mode selector –birač režima rada.
 • Moving-target selector –birač pokretnih ciljeva.
 • Omnibearing selector (OBS) –birač pravca leta (kursa).
 • Range selector –birač opsega.