Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/S/Smicanje

Shear –smicanje.

Pojmovi vezani za "shear" uredi

  • Shear failure –pogreška u zakovičnom ili vijčanom spoju koja je uzrokovana njihovim smicanjem.
  • Shear load –opterećenje materijala na smicanje.
  • Shear member –dio koji prima opterećenja na smicanje.
  • Shear nut –tanka matica na vijcima koja se nalazi u nekoj uški a služi za raspodjelu opterećenja.
  • Shear pin –osovinica posebnog oblika na pogonskoj osovini motorske pumpe.
  • Shear point –namjerno oslabljeno mjesto na osovini na kojem pri prevelikom opterećenju osovina puca.
  • Shear strength –izraz koji označava silu potrebnu za lomljenje neke osovine, vijka ili zakovice.