Knjiga pojmova u zrakoplovstvu/F/Sila

Force –sila, prisiljavati, naprezati. Sila je vektorska veličina (određena pravcem, smjerom i iznosom) kojom opisujemo međudjelovanje tijela i njegove okoline i kojom objašnjavamo uzroke gibanja. SI jedinica za silu je Newton (N).

Pojmovi vezani za "force"

uredi
 • Force coefficijent –koeficjent aerodinamičke sile.
 • Force indicator –dinamometar.

Ostala značenja

uredi
 • Accelerating force –sila ubrzanja.
 • Aerodynamic force –aerodinamička sila.
 • Aileron control force –sila na upravljačkoj palici koju stvara krilce.
 • Artificial-feel force –sila umjetno stvorenog opterećenja na palici kako bi pilot "osjetio" komandu.
 • Brake force –sila kočenja.
 • Brakeout force –sila potrebna za savladavanje sile trenja.
 • Component force –komponenta sile.
 • Composite force –rezultanta sila.
 • Control column force –sila na pilotskoj palici.
 • Decelerative force –sila kočenja.
 • Drag force –sila čeonog otpora.
 • Friction force –sila trenja.
 • Gust force – sila udara vjetra.
 • Impact force –sila udara.
 • Lift force –sila uzgona.
 • Pedal force –sila na nožnim komandama pilota.
 • Wind force –sila vjetra.