Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo

Zadatak krila je stvaranje uzgona, aerodinamičke sile koja se stvara na aeroprofilu uslijed razlike tlakova ispod i iznad krila. I u letu i na zemlji krilo je podvrgnuto aerodinamičkim i inercijalnim opterećenjima koja se na njemu manifestiraju kao:

slika-1 Ravnine u kojima djeluju sile i momenti koji opterećuju krilo
• normalni moment savijanja – pozitivni i negativni (Mf),
• normalna tangencijalna sila (Tn)
• tangencijalni moment savijanja (Mft)
• tangencijalna sila (Tt)
• moment uvijanja (Muv)
• vibraciona opterećenja

Na slici-1 su prikazane ravnine u kojima djeluju navedena opterećenja, čije se maksimalne vrijednosti koriste u proračunu pojedinih elemenata.

Prema tipu strukture konstrukciju krila možemo podijeliti na sljedeće vrste:

krilo s ramenjačom (jednom ili više),
poluljuskasta konstrukcija i
ljuskasta konstrukcija.

Svaka od navedenih konstrukcija sastoji se od elemenata o kojima će biti riječi u daljem tekstu.