Konstrukcija i gradnja jedrilice/Osnovni dijelovi jedrilice/Krilo/Krilo s ramenjačom

Osnovni elementi ovog tipa konstrukcije krila su:

Struktura krila s jednom ramenjačom
glavna ramenjača
torziona ramenjača
pomoćna ramenjača
dijagonala
torziona kutija
rebra
napadni i izlazni rub
završetak krila
upornica
okovi krila
krilca i zakrilca
aerodinamička kočnica
platnena oplata

Na slici je prikazana tipična konstrukcija krila s jednom ramenjačom, gdje se osim zakrilaca, vide svi nabrojeni elementi. Krilo s jednom ramenjačom najčešće je primjenjivana konstrukcija kod jedrilica, mada postoje konstrukcije kod kojih krilo ima dvije ramenjače. Svakako da postoji više mogućnosti u komponiranju strukture krila s jednom ili dvije ramenjače u kojima mogu biti izostavljeni pojedini od navedenih elemenata (torziona ramenjača, platnena oplata itd.), a da se potpuno očuva nosivost.

Kako svaki od navedenih elemenata krila ima svoju specifičnu ulogu u primanju i prenošenju opterećenja, opisati će se posebno svaki element, uz napomenu da im se uloga ne mijenja u drugom tipu strukture.