Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Kabina i oprema kabine pilota

Kabina je predviđena za smještaj pilota i opreme, a svojim konstruktivnim rješenjima mora zadovoljiti niz zahtjeva koji će omogućiti njezino udobno, lako i jednostavno korištenje. Zahtjeve koji se postavljaju možemo formulirati na sljedeći način:

slika-1:Kabina jedrilice
slika-2:Uređaj za provjetravanje
-kabina mora biti racionalno izvedena, što znači da mora omogućiti minimalnu udobnost
-mora imati mogućnost reguliranja položaja pedala i naslona sjedala (ili samo pedala u letu)
-mora imati predviđeno mjesto za ventilaciju (slika-2), kao i zaštitu od sunčevih zraka (pleksi u boji ili zavjesa),
-mora omogućiti lak ulazak u kabinu, kao i brzo napuštanje u slučaju potrebe
-mora imati predviđena mjesta za dodatnu opremu pilota (karte, barograf, navigacijske instrumente, prtljaga itd.);
-mora omogućiti dobru vidljivost u svim pravcima što je naročito važno kod dvosjednih jedrilica za zadnje sjedalo;
-raspored komandi mora omogućavati njihovo lako korištenje i opsluživanje u eksploataciji

U težnji da poprečni presjek bude što manji, kabine suvremenih visokosposobnih i natjecateljskih jedrilica ne mogu potpuno zadovoljiti gore navedene zahtjeve, ali se teži da oni budu zadovoljeni bar minimalno.

Dijelovi kabine su:

sjedalo, naslon i veze
poklopac kabine
ploča s instrumentima