Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Kabina i oprema kabine pilota/Ploča s instrumentima

Instrument tabla služi za smještaj instrumenata. Osnovni letačko–navigacijski instrumenti moraju biti tako razmješteni na instrument tabli da pilot u svakom trenutku leta bez napora može pročitati njihova pokazivanja. Ovo naročito vrijedi za visokosposobne i natjecateljske jedrilice. Zahtjevi kod školsko–trenažnih jedrilica su znatno manji te je i instrument tabla snabdjevena samo osnovnim instrumentima. Razmještaj ovih instrumenata vidi se na slici-1A:

slika1: Razmještaj pilotsko – navigacijskih instrumenata
-V250 –brzinomjer do 250 km/h,
-W5 –variometar do 5m/s,
-H6 –visinomjer do 6000 m i
-Ch –poprečna libela.

Kod visokosposobnih i natjecateljskih jedrilica zahtjeva se bolja opremljenost instrumentima zbog vršenja preleta, letenja u oblacima itd. Na slici-1B vidi se instrument tabla jedne ovakve jedrilice, kao i njihov pravilan razmještaj:

-V250 –brzinomjer do 250 km/h,
-Le –električni kontrolor leta,
-W5 –variometar do 5 m/s,
-W30 –variometar do 30 m/s,
-B –kompas, (mora biti u uzdužnoj osi jedrilice ili blizu nje),
-Ch –libela uzdužnog nagiba,
-H12 –visinomjer do 12.000 m.

Kod punoakrobatskih jedrilica gornji instrumenti se dopunjavaju pokazivačem ubrzanja, brzinomjer do 250 km/h se zamjenjuje brzinometrom do 500 km/h, dvostrukim pokazivačem nagiba (eventualno), a izostavlja se variometar do 5 m/s.

slika2: Nosač instrumenata kod trenažnih jedrilica. Uvećani detalj je amortizer preko kojega se nosač veže sa strukturom jedrilice

Instrumenti se ugrađuju na poseban način. Preko amortizera učvršćuju se na strukturu trupa jedrilice. Konstrukcije nosača mogu biti različite, a na slici-2 vide se nosači za trenažne i visokosposobne jedrilice. Nosači instrument table obično se izrađuju od lima ili čeličnih cijevi, a sve više koristi se armirana plastika.

Osim letačko-navigacijskih instrumenata u kabini ili na tabli s instrumentima treba predvidjeti mjesta za ugradnju instrumenata, instalacije za kisik, radio–uređaje, kontrolnih svjetala stajnog trapa i prekidača pojedinih uređaja.

Pogon pojedinih instrumenata vrši se pomoću električne energije ili pomoću struje zraka. Da bi se ovo omogućilo, treba predvidjeti mjesta za akumulator ili baterije kao i mjesta za prihvaćanje pritiska za vrijeme leta (ukupni i statički vod).