Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Komande leta/Elementi komandi

Komandni sustavi se sastoje iz poluga, oslonaca poluga, cijevi, užadi, segmenata, koloturnika itd. Neki od ovih elemenata vide se na slikama-1, 2, 3, 4, 5 i 6.

Jedan od krajeva cijevi načinjen je tako da se njegova dužina može regulirati što je potrebno pri reglaži komandnih sustava.

Kod nekih komandi postavljaju se zatezači, koji omogućavaju njihovu montažu i stvaranje potrebnog zatezanja, čime se izbjegava pojava praznog hoda kinematike. Elementi komandi izrađuju se od: durala, čelika ili spljoštenih Cr–Mo cijevi. Pored ovoga, pojedini se elementi mogu kombinirati, tj. čelik i dural, a veza između njih se ostvaruje zakivanjem. Ukoliko se elementi komande izrađuju samo od čelika, obično se povezuju zavarivanjem.