Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Komande leta

Komandne površine jedrilice najčešće se nalaze na krajevima krila i na kraju trupa. Da bi se omogućilo njihovo pokretanje od strane pilota, i to iz kabine, služimo se odgovarajućim elementima. Ovi elementi poznati su pod općim nazivom – komande leta.

U komande leta spadaju: cijevi (čelične i duralne), čelična užad, prenosne poluge, koloturnici, segmenti itd. Prema vrsti elemenata koji su primijenjeni u komandama, ove dijelimo na:

• mekane, s čeličnim užima;
• krute, s cijevima;
• mješovite.

Najčešće se primjenjuju mješovite konstrukcije, mada imamo primjera gdje su komande čisto mekane ili krute. Danas je uobičajeno da se na školsko–trenažnim jedrilicama primjenjuju mekane, a na ostalim tipovima jedrilica krute ili mješovite komande.

Prema ulozi, odnosno zadatku, komande možemo podijeliti na ove grupe:

komanda visine,
komanda pravca,
komanda nagiba,
komanda aerodinamičkih kočnica,
komanda zakrilaca,
komanda trimera,
komanda kuka i
komanda uvlačenja kotača