Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Komande leta/Komanda nagiba

Komandom nagiba pokrećemo krilca koja se nalaze na kraju krila. S obzirom da je otklon (nagore i nadolje) nejednak, tj. postoji diferencija, ovo treba osigurati pogodnim prijenosima, odnosno polugama koje nisu pod pravim kutom od 90° (slika-1). Na taj način omogućeno je da istim otklonom palice u kabini pilota dobijemo različite otklone krilaca na gore i na dolje. Ove komande mogu biti: mekane, krute ili mješovite kako se to vidi na slici-2.

slika-1: Diferencijalna poluga
slika-2: Mješovite i krute komande nagiba