Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Komande leta/Komanda trimera

Komande trimera najčešće su krute ili mješovite konstrukcije. Shematski su prikazane na slici-1.

slika-1: Komande trimera kormila visine