Konstrukcija i gradnja jedrilice/Metali/Teški metali

U teške metale koji se primjenjuju u zrakoplovstvu spadaju jedino legure bakra. Bakar se kao čisti element (99,4% Cu) koristi u jedriličarstvu za električnu instalaciju i za metalizaciju. Znatno više se koristi s dodatkom drugih elemenata, npr. s cinkom, kositrom, olovom, aluminijom itd. Prema količini i vrsti elemenata koji legiraju bakar, legure bakra se dijele na:

  • crveni lijev (s cinkom i kalajem),
  • mesing (s olovom i bakrom),
  • naročiti mesing (s manganom, aluminijom, silicijom, željezom, cinkom),
  • broncu (s kositrom, olovom, antimonom, željezom, cinkom) i
  • naročitu broncu.

Slitine bakra se koriste za izradu armatura, ležajeva, čahura i opruga. Izrađuju se kao žica, šipka, cijev, lim, a čvrstoća na lom je oko 20 kp/mm2. Najčešća upotreba je za ležajeve, pošto pojedine vrste ovih legura imaju odlična antifrikcijska svojstva.