Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Uređaj za uzlijetanje i slijetanje

Da bi bilo moguće uzlijetanje, slijetanje kao i transport po terenu, jedrilica je snabdjevena zasebnim uređajima koji se mogu podijeliti na:

• uređaj s klizajućim elementima:
-skija i
-drljača,
• uređaj s kotrljajućim elementima:
-kotač (centralni i repni kotač),
• kombinirani uređaji (skija , centralni kotač i drljača ili centralni kotač i drljača ili centralni kotač i drljača itd.).

Kod današnjih konstrukcija najčešće se pojavljuju kombinacije: centralni kotač i drljača (ili repni kotač) ili centralni kotač, skija i drljača.