Konstrukcija i gradnja jedrilice/Sadržaj/Uređaj za uzlijetanje i slijetanje/Kotač

Kotač omogućava lako manevriranje jedrilicom po terenu uz povoljnu amortizaciju. Podvozje u obliku kotača možemo podijeliti na više načina:

slika-1: Okovi i ugradnja fiksnog kotača na ramenjaču kotača
slika-2: Konstrukcija polu-uvlačećeg kotača
slika-3: Konstrukcija uvlačećeg kotača s amortizerom ispunjenim gumenim kružnim prstenovima
slika-4: Podvozje s amortizerom i mehaničkim uvlačenjem
slika-5: Podvozje bez amortizera i s hidrauličkim uvlačenjem
• neuvlačeći,
• uvlačeći u letu i
• polu-uvlačeći.

Zatim:

• bez amortizera i
• s amortizerima.

Elementi strukture podvozja neuvlačećeg tipa su:

• kotač s bandažom,
• okov i
• ramenjača (dio strukture trupa).

Elementi strukture podvozja kod uvlačećeg tipa su:

• kotač s bandažom,
• rešetkasti nosač,
• okov za spajanje sa strukturom trupa i
• komanda za uvlačenje.

Ugradnja fiksnog kotača na ramenjače i okovi kotača prikazani su na slici-1, dok se konstrukcija polu-uvlačećeg kotača vidi na slici-2. Kod ove konstrukcije imamo dva položaja:

•prvi, potpuno izvučen, koji služi pri polijetanju i slijetanju i
•drugi, polu-uvučeni kada je kotač djelomično (1/2 radijusa) van konture trupa, tijekom leta.

U želji da uzlijetanje i slijetanje, naročito na lošijim terenima, bude mekše, ugrađuje se kotač s amortizerom. Ovo je uglavnom primijenjeno kod težih jedrilica, a kombinirano s uvlačenjem kotača u letu primjenjuje se na visokosposobnim i natjecateljskim jedrilicama. Amortizeri koji se danas primjenjuju obično su ili s gumenim kolutima ili uljno – pneumatski.

Na slikama-3 i 4 i vidi se konstrukcija s jednim i s dva amortizera i bez amortizera, kao i uređaj za uvlačenje i osiguranje. Osim amortizera ovoga tipa, u istu svrhu mogu se upotrijebiti i gumeni sandovi.

Kod današnjih konstrukcija jedrilica standardne klase najčešće se koristi kombinacija skija – kotač – drljača, a kod visokosposobnih i natjecateljskih jedrilica otvorene klase, uvlačeći kotač i drljača. Na nekim jedrilicama na prednjem dijelu trupa nalazi se kratka skija i centralni kotač. Skija se u letu uvlači kako bi se smanjio štetni otpor.

Kotač obično ima kočnicu koja može biti s diskom ili papučama, dok je komanda kočnice kotača najčešće vezana s komandom aerodinamičkih kočnica ili se izrađuje odvojeno kada se komandna ručica nalazi na palici komande visine ili na nekom drugom mjestu.

Opis uz sliku-4:

 1. –klizač;
 2. –konzolni oslonac;
 3. –ručica komande s rukohvatom;
 4. do 7. –okviri trupa;
 5. –os ramenječe;
 6. –okvir trupa;
 7. –amortizer;
 8. –kotač 300 x 125;
 9. –vilica;
 10. –držač amortizera;
 11. –konzola;
 12. –cijev komande;
 13. –dvostrana poluga
 14. –konzolni nosač;
 15. –cijev komande.

Opis uz sliku-5:

 1. –hidraulični servo–cilindar za uvlačenje – izvlačenje;
 2. –dvostrani gumeni sand;
 3. –hidraulična pumpa;
 4. –poluga hidraulične pumpe s rukohvatom u kabini;
 5. –cijev komande hidraulične pumpe
 6. –čelično uže kočnice kotača vezano s aerodinamičkim kočnicama;
 7. –prsten povezan s vratašcima;
 8. –kočnica kotača;
 9. –noga podvozja;
 10. –pogonski štap podvozja;
 11. –prelomno mjesto osiguranja podvozja u izvučenom položaju.