Mjera i integral/Lebesgueova mjera/Konstrukcija Lebesgueove mjere

Definicija -algebre te izmjerljivog prostora i izmjerljivog skupaUredi

Neka je    -prsten na skupu  . Ako  , tada   je " -algebra na  ",   je "izmjerljiv prostor", a svaki   "izmjerljiv skup".

Nužni i dovoljni uvjeti za -algebreUredi

Neka je   skup, a   familija podskupova od  .   je  -algebra na  , ako

  1.   &
  2.   &
  3.  .

Definicija familija poluotvorenih pravokutnikaUredi

Definiramo sljedeće familije:

  1.   je "familija poluotvorenih intervala u  " &
  2.   je "familija poluotvorenih pravokutnika u  ",  .